Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zápisky ze zasedání zastupitelstva | 29.6.2021

úterý, 17. srpen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Těsně před začátkem prázdnin se zastupitelé obce sešli na veřejném zasedání. Kromě procesních záležitostí v podobě závěrečného účtu nebo účetních závěrek se zastupitelé věnovali vypsáním nových výběrových řízení na některé projekty, ale také bohužel zrušili výběr dodavatele na výstavbu mateřské školy. Mimořádně bylo rozhodnuto o finanční pomoci moravským obcím postižených tornádem.

Text // Marek Merhout


 • Závěrečný účet, jakési shrnutí hospodaření obce za předchozí rok, byl po projednání ve finančním výboru schválen také hlasováním zastupitelstva. Obec dosáhla svým hospodařením přebytku rozpočtu ve výši 4.2 mil. Kč. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad tzn. v hospodaření nebylo kontrolním auditem zjištěno pochybení.
 • V dalších bodech byly schváleny účetní závěrky jak obce, tak základní školy v Budiměřicích.
 • Následně zastupitelé odsouhlasili vypsání několika výběrových řízení:
  • Na akci „Vegetační úpravy Budiměřice, Šlotava“ v předpokládané hodnotě 919.600 Kč
  • Na akci „Výstavba místní komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace „U skály““ v předpokládané hodnotě 10.611.897 Kč. Výběrové řízení pro obec realizuje externí firma.
  • Na akci „Veřejné osvětlení Budiměřice – východ“ s očekávanou hodnotou 580.800 Kč. Jedná se o montáž nových lamp od hřbitova ke konci obce, kde již v roce 2018 bylo pod chodníkem připraveno nové kabelové vedení.
 • Nemilým bodem jednání bylo rozhodnutí o zrušení probíhajícího výběrového řízení na výstavbu nové mateřské školy. Bohužel hned následující den po jeho zveřejnění, jsme obdrželi informaci, že nám nebyla dotace na výstavbu mateřské školy přidělena. Splnili jsme všechna kritéria, ale i tak pro nedostatek finančních prostředků v programu na náš projekt nezbylo.
 • Posledním bodem, dodatečně kvůli aktuální situaci zařazeným, bylo schválení poskytnutí finanční pomoci jihomoravským obcím zasažených tornádem v celkové výši 20.000 Kč.
 • V diskusi starosta obce informoval o plánovaném projektu ČEZ na uložení elektrického vedení ve Šlotavě do země a s tím souvisejícím tématem rekonstrukce veřejného osvětlení. Diskutována byla rovněž situace prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v Budiměřicích. Starosta sdělil, že prodej se zdržel z důvodu nejasností ohledně plátcovství DPH a dodatečné úpravě projektu vodovodu a kanalizace.

 

Patička stránky

Dnes je 10. srpen 2022
Svátek má Vavřinec

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní kino pro děti

12. srpen 2022 // Akce v obci

Promítání filmu pro děti Zpívej 2 v pátek 12. 8. na hřišti v Budiměřicích. Areál bude otevřen od 19 hodin.