Hlavní nabídka

Obsah stránky

SPRÁVNÍ POPLATKY

 Trvalý pobyt (osoba starší 15 let)  50,- Kč
 Legalizace (ověření podpisu)  30,- Kč
 Vidimace (ověření listiny)  30,- Kč (i za každou započatou stránku)
 Výpis z rejstříku trestů  100,- Kč
 Výpis z katastru nemovitostí  100,- Kč/1. strana, 50,- Kč/každá další strana
 Výpisy z bodového hodnocení řidičů  100,- Kč

 Výpis

 - z obchodního rejstříku

 - ze živnostenského rejstříku

 100,- Kč/1. strana, 50,- Kč/každá další strana
 Konverze dokumentů  30,- Kč/strana

 

SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY

 Kopírování A4 - černobílé, jednostranné*  2,- Kč
 Kopírování A4 - černobílé, oboustranné*  3,- Kč
 Kopírování A4 - barevné, jednostranné  8,- Kč
 Kopírování A4 - barevné, oboustranné  16,- Kč
 Skenování za každých započatých 10 listů předlohy  10,- Kč
 Laminování A4  20,- Kč
 Laminování A3  30,- Kč
 Kroužková vazba A4  35,- Kč
 Meziknihovní výpůjční služba  50,- Kč
 Jednorázová výpůjčka knížky v knihovně bez registrace  30,- Kč

* sleva 2,- Kč/strana do max. výše 3 stran A4 čb kopií pro občany s trvalým pobytem v obci Budiměřice

PRONÁJEM TECHNIKY 

 Kontejner - pronájem (první 4 hodiny zdarma)  100,- Kč/započatý den
 Kontejner - manipulace (přivezení, odvezení)  500,- Kč
 Kontejner - doprava (účtováno pouze mimo obec)  25,- Kč/km
 Kontejner - manuální naložení, složení  500,- Kč/hod/pracovník
 Přívěsný vozík - pronájem

 300,- Kč/první 4 hodiny

 500,- Kč/den

 600,- Kč/víkend

 

HŘBITOV

 Nájemné  20,- Kč/m2/rok
 Služby s nájmem spojené  32,- Kč/m2/rok
 Reklama na infodesce  10,- Kč/A4/měsíc

 

Patička stránky

Dnes je 19. květen 2024
Svátek má Ivo

Kalendář akcí // na květen

Nejbližší připravovaná akce

SDH: trénink starší s vodou

19. květen 2024 // Hasiči

SDH: trénink starší s vodou na hřišti od 14:00 do 16:00 hodin.