Hlavní nabídka

Obsah stránky

 

V JAKÉM DOKUMENTU NAJDU INFORMACE O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM?

- obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (PDF)

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

- svoz popelnic od domu je v pondělí ráno

- komunální odpad se shromažďuje do popelnic (doma) a na veřejných prostranstvích do odpadkových košů 

- jedná se o zbytkový komunální odpad: studený popel z uhlí, použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny, vložky, pleny), klasické žárovky, trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost), silně mastné a znečištěné obaly (např. mastný pečící papír), sáčky z vysavačů, roztrhané nebo silně znečištěné textilie a obuv, účtenky a jiný speciální papír, zbytky kostí a masa, smetí, CD, diskety, kazety

  • NEpatří: plast, nápojový karton TETRAPACK (třídíme společně s plasty), papír, sklo, drobné kovy, plechovky, elektrospotřebiče, stavební suť, jedlý olej, tráva, listí, větve, pneumatiky, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, staré léky

 

SBĚRNÁ MÍSTA V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

- Budiměřice vedle obecního úřadu (č. p. 7)

- papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, oděvy, drobné elektro a baterie 

- Budiměřice před obecním dvorem u Svitáků (č. p. 81)

- papír, plast

- Rašovice na Zajíčkově cestě (par. č. 349/1)

- papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, oděvy

- Šlotava vedle bývalého pohostinství "U Datlů" (par. č. 33/6)

- papír, plast, sklo

 

SBĚRNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA SBĚRNÝCH MÍSTECH - BARVA, CO DO NICH?

- modrá barva: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, papírová lepenka, karton, kancelářský papír, knihy, sešity, letáky, čistý obalový papír

  • NEpatří: kopírák, voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, pleny, pergamen, pauzovací papír, dehtový papír

- žlutá barva: plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET lahve od nápojů, pěnový polystyren, nápojový karton (TetraPak)

  • NEpatří: molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami

- zelená nebo bílá barva: sklo

- černá barva: jedlé oleje a tuky v uzavřených obalech (např. v PET lahvích)

- bílá barva: oděvy v uzavřených obalech

- červená barva: drobné elektro a baterie

 

KOVOVOVÝ ODPAD

- celoročně na obecním dvoře u Svitáků v Budiměřicích (č. p. 7)

- 2x za rok (říjen a duben) v sobotu po 1. pátku v měsíci; kovový odpad stačí nechat před svým domem, odkud ho odvezou členové SDH

 

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU

- Budiměřice: na Mršníku (par. č. 328/1)

- Rašovice: na Zajíčkově cestě (par. č. 221/9)

 

OBJEMNÝ ODPAD

- 2x za rok (říjen a duben) v sobotu po 1. pátku v měsíci

- ostatní měsíce vždy 1. pátek v měsíci 16:00 - 18:00 hodin ve sběrném dvoře u Svitáků v Budiměřicích (pokud není svátek)

- patří sem např.: nábytek, koberce, lina, lyže, snowboardy, brusle, hračky, zrcadla, umyvadla, wc mísy, matrace

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

- 2x za rok (říjen a duben) v sobotu po 1. pátku v měsíci

- patří sem např.: chladící a brzdová kapalina, obaly obsahující nebezpečné látky, sorbent, olověné akumulátory (pouze na osobní automobily), barvy, lepidla, pryskyřice, motorové a převodové obaly, rozpouštědla a kyseliny, zářivky, žárovky (jak úsporné, halogenové, tak i klasické přímo žhavené), baterie (monočlánky, baterie z mobilních telefonů)

- veškeré nebezpečné odpady se vybírají pouze v originálních obalech

 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

- drobné elektro do červeného kontejneru na sběrném místě vedel obecního úřadu v Budiměřicích

- vždy 1. pátek v měsíci 16:00 - 18:00 hodin ve sběrném dvoře u Svitáků v Budiměřicích

- patří sem např. o: velké a malé domácí spotřebiče (lednice, pračky, vysavače, mikrovlnné trouby, sporáky, sekačky, žehličky, nářadí a nástroje, zařízení informačních a telekomunikačních technologií, televize, monitory, počítače, rádia. telefony

- elektrozařízení musí být kompletní

 

PNEUMATIKY

- 2x za rok (jaro a podzim) na předem vyhlášených sběrech odpadu

 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD

- obec nezajišťuje jeho svoz a likvidaci, musí si každý zařídit na vlastní náklady

 

NEJSTE SI JISTÍ, KAM S NIMI? 

- proložky od vajíček: jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru

- papírové kapesníčky (nevlhčené!): kompostér (přiměřené množství)

- pečicí papír (nemastný): kompostér

- účtenky: jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.

- obaly od brambůrek apod.: vypadají zvenčí plastové, zevnitř jako hliník, tento typ obalů je celý plastový a patří tedy kontejneru s plastem

 
 

Patička stránky

Dnes je 23. září 2021
Svátek má Berta

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Uzavření OÚ

23. září 2021 // Úřad informuje