Hlavní nabídka

Obsah stránky

 

V JAKÉM DOKUMENTU NAJDU INFORMACE O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM?

- svozový kalendář na rok 2024 (PDF)

- informace k poplatku za odpady 2024 (PDF)

 

VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VČ. NÁKLADŮ

- od roku 2021 (XLS)

 

SVOZ OD DOMU

1. komunální odpad:

- odvoz v pátek 1x 14 dnů (přesný termín dle výše uvedeného svozového kalendáře)

- jedná se o zbytkový komunální odpad: studený popel z uhlí, použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny, vložky, pleny), trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost), silně mastné a znečištěné obaly (např. mastný pečící papír), sáčky z vysavačů, roztrhané nebo silně znečištěné textilie a obuv, účtenky a jiný speciální papír, zbytky kostí a masa, smetí, CD, diskety, kazety

  • NEpatří: plast, nápojový karton TETRAPACK (třídíme společně s plasty), papír, sklo, drobné kovy, plechovky, elektrospotřebiče, stavební suť, jedlý olej, tráva, listí, větve, pneumatiky, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, staré léky

2. plast:

- odvoz ve čtvrtek 1x za měsíc ů (přesný termín dle výše uvedeného svozového kalendáře)

- plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET lahve od nápojů, pěnový polystyren, nápojový karton (TetraPak), hliníkové plechovky od nápojů (ALU)

  • NEpatří: molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, novodurové trubky, podlahové krytiny, plastové obaly se zbytky potravin

3. papír:

- odvoz ve čtvrtek 1x za měsíc (přesný termín dle výše uvedeného svozového kalendáře)

- noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, papírová lepenka, karton, kancelářský papír, knihy, sešity, letáky, čistý obalový papír

  • NEpatří: kopírák, voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, pleny, pergamen, pauzovací papír, dehtový papír

4. bio:

- odvoz v pátek 1x za měsíc (přesný termín dle výše uvedeného svozového kalendáře)

- biologický odpad rostlinného původu z kuchyně, tráva, listí, plody, větvičky ze zahrady

  • NEpatří:biologický odpad živočišného původu, kusy dřeva

 

SBĚRNÁ MÍSTA V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE

- Budiměřice vedle obecního úřadu (č. p. 7): sklo, jedlé oleje a tuky, oděvy, drobné elektro a baterie, kovy

- Rašovice na Zajíčkově cestě (par. č. 349/1): sklo, jedlé oleje a tuky, oděvy, kovy

- Šlotava vedle bývalého pohostinství "U Datlů" (par. č. 33/6): sklo

Budiměřice "Mršník" (par. č. 328/1): biologický odpad rostlinného původu

Rašovice "Zajíčkova cesta" (par. č. 221/9): biologický odpad rostlinného původu

- Budiměřice "Sviták" (č. p. 81): na předem vyhlášených svozech objemný, nebezpečný a elektroodpad

 

SBĚRNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA SBĚRNÝCH MÍSTECH - BARVA, CO DO NICH?

zelená nebo bílá barva: sklo

- černá barva: jedlé oleje a tuky v uzavřených obalech (PET lahvích)

- červený kontejner s modrými polepy: oděvy v uzavřených obalech

- červená barva: drobné elektro a baterie

- šedá barva: kovy

 

DALŠÍ ODPADY 

1. kovy:

- celoročně do kontejnerů u OÚ v Budiměřicích a na Zajíčkově cestě v Rašovicích

- 2x za rok na předem vyhlášených termínech: kovový odpad stačí nechat před svým domem, odkud ho odvezou členové SDH

2. objemný odpad: 

- každý měsíc na předem vyhlášených termínech v Budiměřicích u Svitáků (přesný termín dle výše uvedeného svozového kalendáře)

- patří sem např.: nábytek, koberce, lina, lyže, snowboardy, brusle, hračky, zrcadla, umyvadla, wc mísy, matrace

3. nebezpečný odpad:

- 2x za rok na předem vyhlášených termínech

- patří sem např.: chladící a brzdová kapalina, obaly obsahující nebezpečné látky, sorbent, olověné akumulátory (pouze na osobní automobily), barvy, lepidla, pryskyřice, motorové a převodové obaly, rozpouštědla a kyseliny, zářivky, žárovky (jak úsporné, halogenové, tak i klasické přímo žhavené), baterie (monočlánky, baterie z mobilních telefonů)

- veškeré nebezpečné odpady se vybírají pouze v originálních obalech

4. elektrozařízení:

- drobné elektro do červeného kontejneru u OÚ v Budiměřicích

- každý měsíc na předem vyhlášených termínech v Budiměřicích u Svitáků (přesný termín dle výše uvedeného svozového kalendáře)

- patří sem např. o: velké a malé domácí spotřebiče (lednice, pračky, vysavače, mikrovlnné trouby, sporáky, sekačky, žehličky, nářadí a nástroje, zařízení informačních a telekomunikačních technologií, televize, monitory, počítače, rádia. telefony

- elektrozařízení musí být kompletní

5. pneumatiky:

- 2x za rok (jaro a podzim) na předem vyhlášených sběrech odpadu

6. stavební a demoliční odpad:

- obec nezajišťuje jeho svoz a likvidaci, musí si každý zařídit na vlastní náklady

 

NEJSTE SI JISTÍ, KAM S NIMI? 

- proložky od vajíček: jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru

- papírové kapesníčky (nevlhčené!): kompostér (přiměřené množství)

- pečicí papír (nemastný): kompostér

- účtenky: jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.

- obaly od brambůrek apod.: vypadají zvenčí plastové, zevnitř jako hliník, tento typ obalů je celý plastový a patří tedy kontejneru s plastem

 
 

Patička stránky

Dnes je 22. červen 2024
Svátek má Pavla

Kalendář akcí // na červen

Nejbližší připravovaná akce

Budimky cup

22. červen 2024 // Akce v obci

8. ročník Budimky new generation cup