Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zápisky ze zasedání zastupitelstva (26.1.2021)

čtvrtek, 04. únor 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

I první zasedání zastupitelstva mělo na programu spoustu zajímavých bodů - mezi nimi např. budoucí prodej pozemků za bytovkami nebo získání hřbitova darem od církve.

Text // Marek Merhout


Na prvním letošním zasedání konaném koncem ledna opět v prostorách školy jsme jako zastupitelé řešili několik důležitých bodů pro život naší obce. Program se na základě mého návrhu rozšířil o další 4 body původně neuvedené na zveřejněné pozvánce.

  • Schválili jsme přijetí sponzorského daru 15 tis. Kč od společnosti Akumulátory – Táborský s.r.o. pro ZŠ v Budiměřicích. Za podporu fungování školy děkujeme.
  • Odsouhlasili jsme uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.  na realizaci přeložky vedení elektřiny do školy. Vybudování přeložky je podmínkou pro získání kladného vyjádření k žádosti o stavební povolení na novou školu a školku. Je to bohužel nutná investice 175 tis. Kč, kterou musíme provést, i když neexistuje jistota financování výstavby nových budov.
  • Došlo ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí s majitelem bytovky č.p. 114 firmou Team “D“, s.r.o., na základě které dojde v budoucnosti k prodeji 195m2 obecních pozemků okolo budovy jejímu vlastníkovi. S ním jsme se také domluvili na vybudování a společném financování oddělovacího plotu.
  • Vzhledem k stíženým možnostem spolků plánovat akce na letošní rok jsme se dohodli na prodloužení termínu pro příjem žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory (tzv. Grantového schématu 2021) z původního 31.1. až na konec března.
  • Po více než 3 letech od zahájení jednání s Arcibiskupstvím pražským jsme schválili uzavření smlouvy, kterou nám církev daruje pozemek hřbitova v Budiměřicích. Připomínám, že arcibiskupství jsme již v roce 2017 oslovili z důvodu našeho rozhodnutí opravit hřbitovní zeď. Jelikož jsme zpočátku neuspěli, dohodli jsme se na kompletní demolici a výstavbě zdi nové na obecním pozemku okolo hřbitova. I zde ale platí „pozdě, ale přece…“
  • Provedli jsme úpravu rozpočtu obce – zejména do něj zahrnuli výdaj na vznik projektové dokumentace na výstavbu nové školy a školky a realizaci v úvodu jednání schválené přeložky.
  • Na základě výsledků výběrového řízení jsme vybrali firmu, která postaví odstavné parkoviště ve sportovním areálu. Sešlo se celkem neuvěřitelných 20 nabídek. Vítězem tendru se stala společnost ROKOS STAVBY s.r.o. s cenou 750 tis. Kč. Původní cena určená projektantem byla 1.080 tis. Kč. K výstavbě dojde během prvního pololetí. Vznikne celkem 26 míst pro odlehčení situace s parkováním vozidel v části Budiměřic včetně sportovního areálu.
  • Řešili jsme problém s rozjížděním zeleného travního pásu podél místní komunikace odbočující na začátku Budiměřic směrem k hřišti. Výsledkem je apel na spoluobčany, aby při jízdě po místních komunikacích byli ohleduplní ke svému okolí. Byť jsme se zabývali jedním konkrétním případem, mělo by to platit všude.
  • Odsouhlasili jsme podání žádosti o dotaci na výsadbu nových stromů ve Šlotavě – konkrétně v lokalitě na Plácku (9 dubů), podél silnice u mostu přes Mrlinu (6 švestek) a podél polní cesty od Draha směrem k Cihelně (20 švestek, 3 třešně). Projekt bude realizován v případě kladného přijetí žádosti o dotaci ve výši 130.000 Kč.
  • V posledním bodu jsme schválili drobnou změnu v situaci nově vznikajících parcel pro rodinné domy v Budiměřicích u Skály. Týká se poslední parcely, která se zmenšila na standardních 800 m2. To umožní změnu tvaru obratiště pro auta na konci (slepé) ulice a v budoucnosti možnost vzniku ještě jedné parcely v řadě – tzn. na jedné straně ulice by mohlo být místo osmi k prodeji devět pozemků.

Věřím, že takto podávané zápisky z našich zasedání pomohou k zlepšení informovanosti o tom nejdůležitějším, čemu se jako zastupitelé věnujeme.

 

Marek Merhout, starosta

 

Patička stránky

Dnes je 27. září 2023
Svátek má Jonáš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Moštování

30. září 2023 // Hasiči

Moštování se uskuteční v neděli 1.10. od 14 hodin u obecního domu ve Chlebích.