Hlavní nabídka

Obsah stránky

Výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva

středa, 03. listopad 2014 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


V neděli večer proběhlo v restauraci "U Datlů" ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Budiměřice. Z hlavních bodů byl na programu slib nových zastupitelů, volba starosty a místostarosty, ustanovení výborů zastupitelstva a stanovení odměn za výkon funkce zastupitelů. V sále se zasedání zúčastnilo 29 občanů.

Zastupitelé zvolili ze svého středu do funkce neuvolněného starosty pana Bc. Marka Merhouta, který v předcházejícím období působil jako předseda finančního výboru. Místostarostou se stal pan Aleš Hrubý, který stál v čele vedení obce 12 let jako starosta. V následné diskuzi pan Hrubý všechny přítomné informoval, že jeho úkolem jako místostarosty je pomoc novému starostovi při přebírání agendy Obecního úřadu a po jeho splnění bude dále pro obec pracovat pouze v roli zastupitele.

V čele Finančního výboru dostala důvěru svých kolegů paní Mgr. Vlaďka Kolbabová, Kontrolní výbor povede Ing. Tomáš Dvořák. Během projednávání bodu zazněla z úst Marka Merhouta výzva občanům Budiměřic na účast v těchto výborech odůvodněná situací, kdy se celé zastupitelstvo rekrutuje pouze z jedné kandidátní listiny.

Posledním bodem k hlasování bylo stanovení odměn zastupitelům, kdy bylo přijato usnesení stanovující výši odměny starostovi a místostarostovi v základní výši bez příplatků za počet obyvatel, které by jim bylo jinak možné přiznat podle platného nařízení vlády.

V závěrečné diskuzi zazněla poděkování těm zastupitelům, kteří se již rozhodli ve vedení obce nepůsobit, jakožto i panu starostovi Hrubému za jeho práci během 3 předešlých volebních období. V krátkém proslovu nového starosty se objevilo přání o větší účast všech občanů na směrování obce, tak aby zastupitelé měli potřebnou zpětnou vazbu pro jejich rozhodnutí. Rovněž bylo přislíbeno další zvyšování komunikace z Obecního úřadu směrem k obyvatelům Budiměřic. V diskuzi nepřišla řeč na konkrétní plány zastupitelstva v dalším volební období, pouze s výjimkou příslibu starosty na řešení výstavby chodníků v Rašovicích, ale i v jiných místech obce, kde hrozí nebezpečí chodcům a zejména dětem.

Patička stránky

Dnes je 17. srpen 2022
Svátek má Petra

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Uzavření obecního úřadu

18. srpen 2022 // Úřad informuje

OÚ bude ve čtvrtek 18. 8. uzavřen.