Hlavní nabídka

Obsah stránky

Vyhlášení období déletrvajícího sucha

středa, 22. červenec 2015 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Hejtman Miloš Petera vyhlásil ve středu 22. července na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.
Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.
 
Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:
 
  • zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;
  • zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;,
  • zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
  • zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
  • zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
  • zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
  • zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
  • povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
  • povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
  • zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).
 
 
 

Patička stránky

Dnes je 19. srpen 2022
Svátek má Ludvík

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní výlet s táborníky

24. srpen 2022 // Akce v okolí

Přidejte se k naší výpravě ve středu 24. 8. do archeoparku Všestary a zooparku Stěžery.