Hlavní nabídka

Obsah stránky

Grantové schréma obce Budiměřice 2019

čtvrtek, 17. leden 2019 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Marie Vorlíčková


Grantové schéma obce Budiměřice pro rok 2019 neboli Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Budiměřice pro rok 2019. Pod tímto názvem se skrývají pravidla schválená zastupitelstvem dne 14.1.2019 pro udělování tzv. veřejné podpory z obecních prostředků čili grantů. Nejedná se o nic nového, protože obec podporuje aktivity místních spolků již tradičně a dlouhodobě. Grantové schéma má za účel pouze stanovit jasná a srozumitelná pravidla.

Předně stanovuje,  jaká kritéria by měly podporované aktivity splňovat:

  • činnosti na území obce Budiměřice nebo s dopadem obyvatele obce
  • podpora spolkových, volnočasových, sportovních, společenských, kulturních a environmentálních aktivit
  • preferovanými cílovými skupinami obyvatelstva jsou děti, mládež a senioři
  • realizované aktivity nesmí být uzavřené veřejnosti

Změnou oproti minulému období je, že nově mohou o podporu požádat nejen právnické osoby (typicky spolky), ale i osoby fyzické. Další změnou je, že žádosti o podporu musí případní žadatelé podat do termínu 28.2.2019. O přidělení podpory pak následně rozhodne zastupitelstvo. Prostředky se budou rozdělovat z balíku 142.000 Kč, které zastupitelstvo vyčlenilo v rámci obecního rozpočtu 2019. Pokud nebudou všechny peníze vyčerpány, převedou se do tzv. druhé vlny, z které bude možné žádat do 30.6.2019.

Věříme, že změny přinášejí zejména větší průhlednot a rovnost  při udělování grantů. Podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu (ZDE), popř. se můžete s důvěrou obrátit na obecní úřad.

Marek Merhout, starosta

 

Patička stránky

Dnes je 17. srpen 2022
Svátek má Petra

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Uzavření obecního úřadu

18. srpen 2022 // Úřad informuje

OÚ bude ve čtvrtek 18. 8. uzavřen.