Hlavní nabídka

Obsah stránky

Změna výše poplatku za odpad od 1.1.2020

úterý, 29. říjen 2019 // ÚŘAD INFORMUJE

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení poplatku za odpad od 1. ledna 2020 na 650 Kč za osobu. I přes zvýšení stále obec na produkci odpadu doplácí. Změnou legislatovy ČR se očekává další nárůst nákladů.

Text // Marek Merhout


Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení poplatku za odpad od 1. ledna 2020 na 650 Kč za osobu. V důvodové zprávě předložené na veřejné schůzi jako podklad pro rozhodování zaznělo zejména, že zatímco náklady na zajištění fungování celého systému sběru odpadu v obci postupně rostly, výše poplatku 450 Kč zůstala 10 let nezměněna. Výsledkem je, že obec ze svého rozpočtu doplácí více než 300 tisíc Kč ročně na likvidaci odpadu vyprodukovaného svými občany. Jsou to prostředky, které by mohla obec použít na jiné služby občanům nebo další rozvoj.

Starosta předložil mapku s uvedením výše poplatků v okolních obcích a městech. I z ní jednoznačně plyne, že stávající výše poplatku je absolutně nejnižší v regionu (společně s Netřebicemi):

Provedená úprava poplatku i přes zvýšení zdaleka nepokryje současné přímé náklady placené obcí. Kromě přímých nákladů má obecní rozpočet i náklady nepřímé v podobě mzdových nákladů na pracovníky obce, kteří se o obsluhu odpadového hospodářství starají.

Během projednávání zaznělo, že náklady na likvidaci odpadu se s změnou zákonů budou dále navyšovat. Proto je potřeba jednak pracovat na dalším zlepšení třídění odpadů v obci, a jednak bude další postupné zvyšování nevyhnutelné. Platí totiž, že čím méně se nevytříděného odpadu vyprodukuje, tím méně se bude platit. A cena za skládkování a později spalování dramaticky poroste.

 

 

 

Patička stránky

Dnes je 19. září 2021
Svátek má Zita

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

SDH- mládež trénink

19. září 2021 // Hasiči

SDH- mládež trénink