Hlavní nabídka

Obsah stránky

Karanténa - den 8.

pátek, 23. březen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Budiměřice se již 8. den nachází se zbytkem země v karanténě. Jaká je u nás situace, jaká opatření platí? Poděkování dobrovolníkům a možnost nákupů pro seniory.

Text // Marek Merhout


Vážení spoluobčané,

Úplně na prvním místě chci opravdu moc poděkovat všem, kteří pomáhají při zvládání současných komplikovaných chvil. Všem, kteří reagovali na naši prosbu vlastnoručně šili roušky, všem, kteří nám je pomáhali roznášet, ale i všem ostatním, kteří nezištně nabídli pomocnou ruku, kterou jsme ale třeba nevyužili, protože zatím věci zvládáme. Od dobrovolnic za šicími stroji jsme obdrželi k dnešnímu dni neuvěřitelných  524 roušek! V minulých dnech jsme je nabídli všem seniorům v obci ve věku nad 60 let. Většina z nich nabídku přijala, a tak jsme jich 209 rozdali. Na úřadě máme k dispozici ještě poměrně velké množství roušek, a tak jsme se rozhodli je uvolnit pro všechny ostatní, kteří je potřebují. Pokud potřebujete bavlněnou roušku pro sebe nebo pro svou rodinu, prosím ozvěte se telefonicky nebo emailem obecnímu úřadu, my vám je rádi doručíme až domů.

Připomínám možnost zajištění nákupu pro seniory nad 70 let s donáškou až do domu. Setkávám se s tím, že starším rodičům zajišťují nákupy jejich rodiny. To je v pořádku, ale prosím myslete na to, že při předávání nákupu může dojít snadno k nákaze. Dodržujte proto přitom přísná pravidla – bez kontaktu, s rouškou, umývání rukou. I nákup nebo jiný předávaný předmět může být kontaminovaný.

Situace je složitá a mnohým z nás se zřejmě ztíží dočasně možnost obživy. Prosím buďte opatrní a pečlivě zvažujte řešení nedostatku financí nebankovními a různými mikro půjčkami. Firmy, které chtějí na těžké situaci ostatních vydělat, jsou již připraveny.

Hodně sil do dalších dnů!

Marek Merhout, starosta

**********************************

Vybraná aktuálně platná opatření v ČR a v Budiměřicích:

Od 24.3.2020 – Do obchodů s potravinami a drogérií mohou vstupovat v čase od 8.00 do 10.00 pouze lidé na 65 let věku. Opatření se netýká obchodů do 500 m2 tzn. neplatí u nás v obci.
Od 23.3.2020 – Všechna omezující opatření vlády byla prodloužena do 1.4.2020.
Od 20.3.2020 – Obec Budiměřice žádá chataře a chalupáře, kteří zde budou pobývat během karantény, aby se nahlásili na obecním úřadě.
Od 19.3.2020 – Pohyby na veřejnosti je povolen pouze s rouškou nebo jinou ochrannou obličeje.
Od 16.3.2020 – KARANTÉNA - je zakázán volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cest do výkonu práce (zaměstnání i podnikání), cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (potraviny, hygieny, léků, pohonných hmot, krmiva pro zvířata), cest k zajištění péče o rodinu a osoby blízké, popř. zvířectva, cest do zdravotnických zařízení a sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích, pohřbů.
Od 14.3.2020 – Jsou zavřeny restaurace a provozovny služeb. V naší obci se to týká hospody Na hřišti a provozovny služeb občanům v rámci obecního úřadu.
Od 14.3.2020 – Úmyslné šíření koronaviru je považováno za trestný čin.
Od 13.3.2020 – Jsou uzavřeny školy.
Od 13.3.2020 – Jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Od 13.3.2020 – Jsou zprovozněny speciální oficiální stránky o MZČR o koronaviru na adrese https://koronavirus.mzcr.cz/
Od 12.3.2020 – V ČR vyhlášen nouzový stav.
Od 11.3.2020 – Obecní úřad v Budiměřicích přechází do bezkontaktního režimu. Úřad zůstává v chodu v rámci běžných úředních hodin. Není ale přístupný pro veřejnost. Žádáme občany, aby se na nás obraceli telefonicky, emailem nebo písemně do poštovní schránky. Pracovníci úřadu budou reagovat odpovídajícím způsobem, dokumenty vám doručí zpět elektronicky, popřídě doručí do vaší poštovní schránky.
Od 11.3.2020 – Budiměřice ruší plánované veřejné akce: Zájezd na jarní nákupy do Polska (peníze budou přihlášeným v plné výši vráceny), Velikonoční tvoření, Noc s Andersenem a Ukliďme Česko

**********************************

Přehled důležitých telefonních čísel:

Info linka koronavir 1212
Státní zdravotní úřad

724 810 106

725 191 367

725 191 370

Záchranná služba

(pouze při ohrožení života)

112

155

Hygienická stanice  736 521 357
Obecní úřad Budiměřice 721 821 672
Starosta 702 164 112
 
 
 

Patička stránky

Dnes je 30. září 2022
Svátek má Jeroným

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Volby - 2. kolo senátních voleb

30. září 2022 // Úřad informuje

Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 30. 9. od 14 do 22 hodin a v sobotu 1. 10. od 8 do 14 hodin v hasičárně v Rašovicích a na obecním úřadě v Budiměřicích.