Hlavní nabídka

Obsah stránky

Poplatek se vybírá za užívání veřejného prostranství, které je vyznačeno na mapách - viz obecně závazná vyhláška č. 4/2019 (PDF): 

- výkopové práce, 

- umístění dočasných staveb,

- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,

- pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,

- zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí,

- umístění skládek, 

- vyhrazení trvalého parkovacího místa, aj.

 

Poplatek platí fyzické i právnické osoby

 

Ohlášení užívání se hlásí na obecní úřad nejpozději 10 dnů před zahájením. K tomu slouží tento tiskopis pro nahlášení záboru veřejného prostranství (DOC).

V případě užívání po dobu kratší než 7 dnů stačí ohlásit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na víkend či svátek, stačí ohlásit v nejbližší následující pracovní den.

 

Sazba poplatku se počítá za každý i započatý m2 i započatý den

Poplatek je splatný nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.

 

Poplatek se neplatí (hlásí se při ohlášení):

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osbou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

- z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

Osvobození (hlásí se při ohlášení):

- provádění výkopových prací (dle odst. 1d OZV č. 4/2019) v trvání méně než 7 dnů,

- umístění stavebních zařízení (dle odst. 1e OZV č. 4/2019)  v trvání méně než 7 dnů,

- umístění skládek  (dle odst. 1i OZV č. 4/2019) v trvání méně než 7 dnů, 

- užívání pro kulturní a sportovní akce.

 

 

 

 

Patička stránky

Dnes je 8. srpen 2022
Svátek má Soběslav

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní kino pro děti

12. srpen 2022 // Akce v obci

Promítání filmu pro děti Zpívej 2 v pátek 12. 8. na hřišti v Budiměřicích. Areál bude otevřen od 19 hodin.