Hlavní nabídka

Obsah stránky

Změny ve svozu odpadů v novém roce

pátek, 17. prosinec 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Od 1. ledna 2022 dochází v Budiměřicích k několika zásadním změnám ve způsobu nakládání s odpady. Plasty, papír a případně i bioodpad budou sváženy přímo z domácností. Frekvence svozu směsného komunální odpadu se prodlužuje na 2 týdny a svozovým dnem se stane pátek. Svoz bude zajišťovat nová firma. Distribuce nový nádob začne v pondělí 20. prosince 2021, ale nejdříve je nutné vyplnit tzv. návratový dotazník.

Text // Marek Merhout


Vážení občané,

od 1. ledna 2022 nás čeká několik změn  ohledně nakládání s odpady.  Dovolte mi, abych se vám stručně pokusil vysvětlit, proč jsme se jako obec rozhodli upravit roky používaný způsob, jak se zbavujeme odpadu.
Za vším stojí snaha o snížení množství vytvářeného směsného komunálního  odpadu (zkratka SKO) – výraz používaný pro nevytříděný odpad, který končí v klasických popelnicích u domů občanů a pak je odvážen na skládku. Stát se rozhodl na to jít přes naše peněženky. Konkrétně zvyšováním poplatku za uložení odpadu na skládku. Jde sice pouze o část nákladů na likvidaci odpadu, ale v příštích letech se bude raketově zvyšovat. Tento poplatek dnes vychází v případě Budiměřic na zhruba 210,- Kč/obyvatel. Způsob výpočtu zvýšení je složitý, ale platí, že pokud bychom nesnížili množství odpadu na jednoho občana, tak v roce 2029 bude poplatek 470,- Kč/obyvatel. Tzn. že pouze díky poplatku by cena pro 4 člennou domácnost narostla o 1.040,- Kč! Znovu upozorňuji, jde jen poplatek placený státu. Neobsahuje náklady na svoz a uložení na skládku. U těchto nákladů se očekává také budoucí růst.
V roce 2020 vyprodukoval jeden občan v naší obci  průměrně 340 kg SKO. Pro zajímavost průměr v ČR byl 194 kg/obyvatele a pro obce o naší velikosti 213 kg/obyvatele, tzn. jsme o 60% horší než průměrná česká obec naší velikosti. Tento fakt zakládá na výrazné zdražení ceny za likvidaci odpadů  v dalších letech.

Co obec připravila, aby ochránila do budoucna vaše peněženky?

Cenový tlak na svozovou firmu - provedli jsme výběrové řízení na firmu svážející odpad. V roce 2022 nebudete potkávat „popeláře“ TS Nymburk, ale vozidla s logem NYKOS, a.s.  Jejich nabídka byla o 50 tis. Kč nižší, než druhá nejlevnější konkurence. Pro ilustraci – úspora 75 Kč na jednoho obyvatele. Zároveň jsme si vymínili, že nebudeme platit paušál za jednu popelnici (známku) jako doposud, ale cena se bude odvíjet od svezené hmotnosti. To nám umožní platit méně, pokud budeme více třídit! Doposud na tom v podstatě nezáleželo. Smlouva je pouze na 1 rok, pro rok 2023 budeme opět cenu soutěžit.

Svoz tříděných odpadů od domu – na velkém množství případů obcí se v praxi ukázalo, že zavedení svozu plastů, papíru a bioodpadu od domů snížilo dramaticky hmotnost SKO. Věděli jste, že SKO v průměru ČR obsahuje 25% zbytkového  bioodpadu? Bio v žádném případě od popelnice nepatří!

Stejné pravidlo platí pro plast a papír. Ale znáte to -  kontejnery na plasty a papír jsou věčně plné. Co je horší, než pečlivě třídit, vypravit se ke kontejneru a  pak se s neúspěchem zase vracet domů. Navíc ve veřejně  přístupných kontejnerech se neustále objevují odpady, které tam nepatří. Lidé se nesnaží papír stlačit, takže nakonec se platí za odvoz vzduchu. Praxe prokázala, že čím je třídění pohodlnější, tím více lidé třídí.

 


Proto od roku 2022 obdrží každá domácnost zdarma dvě 240 litrové popelnice na plast a papír a v případě zájmu jednu menší 120 litrovou na bioodpad. Nádoby zůstávají v majetku obce, občané je budou mít pouze zapůjčené. Plast a papír bude odvážen od domu každé 4 týdny. Bioodpad se odváží v závislosti na ročním období. Termíny svozů se řídí podle svozového kalendáře, který si na konci článku můžete stáhnout ve formátu PDF. Veřejné kontejnery na plasty a papír již od 1. ledna 2022 v obci nenajdete.

Prodloužení frekvence svozu  SKO na 14 dnů – velkou část ceny za svoz odpadu jsou náklady za „příjezd“ svozového vozidla do obce. Proto je trendem prodlužovat interval svozu s cílem ušetřit. Od příštího roku se směsný komunální odpad nebude svážet každý týden, ale pouze jednou za čtrnáct dnů. Mění se i svozový den – nově jím bude pátek. Prodloužením frekvence na 2 týdny se ušetří 170 tis. Kč ročně.
Změna nakládání s odpady je investicí do budoucna. S její realizací nám pomohla dotace ve výši 794 tis. Kč získaná z OPŽP, z které jsme nakoupili 840 nových sběrných nádob. Stávající černé „popelnice“ se nám naopak podařilo výhodně odkoupit od TS Nymburk.
Změna systému nebude jednoduchá. Zcela jistě se objeví (zejména zpočátku) komplikace. Všichni budeme muset změnit své roky zažité návyky. Někdo bude mít problém, kam umístit další dodatečné nádoby.  Práci dá se i naučit orientovat ve svozovém kalendáři a nezapomenout přistavit nádobu ke svozu. Ale věřím, že si na novinku nakonec zvykneme a že čas ukáže, že to bylo správné rozhodnutí.
Je jisté, že poplatky za odpady v další letech porostou. Prováděné změny zbrzdí tempo zdražování. V příštím roce zůstává poplatek současných 850,- Kč na občana. Pojďme se společně snažit, abychom šetřili. I zde platí – co je ekonomické, je i ekologické.

Podrobné informace o změně najdete v informační bulletinu, který se vám jednak dostanete do schránek, ale můžete ho najít i v příloze této aktuality. Určitě doporučuji si najít trochu času na seznámení s informačním materiálem. Zároveň máte možnost on-line vyplnit dotazník (ZDE) namísto papírové podoby. Bez vyplnění návratového dotazníku (on-line nebo papírově) vám nebudou nové nádoby doručeny. 

S pozdravem,

Marek Merhout, starosta

 

Změna odpadů od 1.1.2022

Název Typ
Informační bulletin pdf pdf
Svozový kalendář 2022 pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 10. srpen 2022
Svátek má Vavřinec

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní kino pro děti

12. srpen 2022 // Akce v obci

Promítání filmu pro děti Zpívej 2 v pátek 12. 8. na hřišti v Budiměřicích. Areál bude otevřen od 19 hodin.