Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zábory veřejného prostranství

pátek, 06. prosinec 2019 // ÚŘAD INFORMUJE

Od nového roku se chystá nová vyhláška upravující zpoplatnění záboru veřejného prostranství. Do začátku roku zbývá necelý měsíc. Z tohoto důvodu informujeme s předstihem, aby byl čas zbytné zábory odstranit a vyhnout se vyměření poplatku.

Text // Marek Merhout


V úterý 10.12.2019 bude zastupitelstvem schvalována nová obecně závazná vyhláška, která upravuje poplatky za zábor veřejného prostranství. Kromě některých zákonem vyžadovaných změn dojde k upřesnění definice, co přesně se v obci za veřejné prostranství považuje. Vymezení bude provedeno grafickou přílohou, ale zjednodušeně platí, že se jedná o veškerý veřejný prostor.

Celý výčet druhů záborů včetně výše poplatku bude uveden ve vyhlášce, ale zřejmě nejčastější jsou zábory v důsledku skládek (dřevo, stavební materiál), dočasných zařízení stavby nebo provádění výkopů. Cílem poplatku je finančně motivovat, aby bylo veřejné prostranství používáno co nejméně respektive po co nejkratší dobu. Není potřeba se obávat, že běžné používání např. složení dřeva před jeho uklizením by bylo předmětem poplatku - prvních 7 dní je od poplatku osvobozeno. Na druhou stranu dlouhodobý zábor může být již relativně nákladný.

Do začátku roku zbývá necelý měsíc. Z tohoto důvodu informujeme s předstihem, aby byl čas zbytné zábory do začátku platnosti vyhlášky odstranit a vyhnout se vyměření poplatku. Protože se jedná o vyhlášku, nebude bohužel možné poskytovat výjimky v podobě prominutí poplatku.

Patička stránky

Dnes je 2. srpen 2021
Svátek má Gustav

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Velkoobjemový odpad

06. srpen 2021 // Úřad informuje

Velkoobjemový odpad bude možné uložit v Budiměřicích u Svitáků v pátek 6.8.2021 od 16 do 18 hodin.