Hlavní nabídka

Obsah stránky

Tvorba nového územního plánu obce

čtvrtek, 09. srpen 2018 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Marie Vorlíčková


Vážení spoluobčané,

většina z vás zřejmě má větší nebo menší povědomí, že existuje něco, čemu se říká uzemní plán (dále "ÚP") obce. Jedná se koncepční dokument obce, který mimo jiné stanovuje, kde a co se smí stavět, případně zpřesňuje další podmínky. Na ÚP lze nahlížet jako na jakousi dohodu mezi obyvateli, vlastníky pozemků, ostatními lidmi mimo obec a úřady o budoucím směřování daného území.

Obec Budiměřice má platný ÚP z roku 1999, který tak neodpovídá zákonným požadavkům platícím od 1.1.2007 (Stavební zákon č. 183/2006 Sb.) Náš ÚP kromě legislativních věcí je také zastaralý svým obsahem. Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit nový ÚP.

Tvorba plánu je poměrně dlouhá a trvá typicky 2-3 roky. Výstupem je grafická část (několik barevných map v digitálním provedení) a textová zpráva. ÚP objednává a platí obec a jedná se o poměrně nákladný projekt (400-500 tis. Kč).

Nový ÚP je zásadním dokumentem, podle kterého se budou rozvíjet naše tři části obce po dobu dalších minimálně 20 let. Samozřejmě je možné provádět změny ÚP, ale jde vždy administrativně a finančně náročnou činnost. Z toho důvodu by obec ráda znala názory občanů a vlastníků pozemků na rozvoj území. 

Za tímto účelem jsme připravili jednak formulář se složitým názvem „Žádost o zařazení podnětu do nového územního plánu obce Budiměřice“, pomocí kterého mohou občané a majitelé pozemků podat podnět pro zapracování do nového ÚP. Podnět se může týkat jednotlivých nemovitostí (např. na mé parcele č. XYZ chci do budoucna stavět…) nebo i většího území (např. chybějící hřiště, málo parkovacích ploch, málo zelených ploch…). Formulář (ZDE) a po jeho vyplnění ho stačí doručit na obecní úřad nejpozději do 30.9.2018. Pokud si nebude vědět rady, stačí se osobně dostavit na úřad, kde vám velmi rádi s jeho vyplněním pomůžeme. Rovněž vás na úřadě rádi seznámíme s obsahem stávajícího ÚP (pro občany s přístupem k internetu je k dispozici na webových stránkách obce v sekci Geoportál). Dopředu musíme upozornit, že na zařazení podnětu do ÚP neexistuje právní nárok. Podněty budou projednány a posouzeny projektantem vzešlým z výběrového řízení a dotčenými orgány státní správy.

Druhou možností, jak sdělit vaše názory na stav a rozvoj obce, je dotazníková akce, kterou jsme si pro vás připravili. Rozsah dotazníku přesahuje potřeby ÚP, ale vaše odpovědi nám umožní se zaměřit na řešení dalších otázek rozvoje obce a života v ní. Odpovídat bude možné pomocí on-line dotazníku (pro vstup do dotazníku klikněte ZDE) nebo vyplněním papírové verze, která se k občanům dostane jako příloha příštího Zpravodaje. Poslední možností je zajít na obecní úřad a vaše odpovědi nadiktovat přímo obecním pracovníkům. Termín pro odpovědi na dotazník je rovněž do 31.8.2018. Ať zvolíte jakoukoliv formu, velmi rád bych vás požádal o 10-15 minut vašeho času, který věnujete budoucnosti našich obcí.

Předem bych rád jménem obce poděkoval všem, ať již jde o občany, spolupracovníky, zaměstnance nebo zastupitele obce, kteří se na tvorbě nového ÚP budou podílet.

Marek Merhout, starosta obce

Patička stránky

Dnes je 19. srpen 2022
Svátek má Ludvík

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní výlet s táborníky

24. srpen 2022 // Akce v okolí

Přidejte se k naší výpravě ve středu 24. 8. do archeoparku Všestary a zooparku Stěžery.