Hlavní nabídka

Obsah stránky

Tablety ve škole

středa, 09. prosinec 2015 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Piráti, šibenice, slovní mix, brain tuner, násobilka, 4D anatomie, cheese world..... Co mají všechna tato slova společného? Jsou to oblíbené programy, nebo-li "apky" jak zní jejich slangový název, žáků ZŠ Budiměřice. Během ukázkové hodiny, kterou škola připravila pro starostu obce, děti předvedly vše, co na nově pořízených tabletech dokáží. A že toho nebylo málo! Nezbývá než si přát, aby získané základy dále rozvíjely a do budoucna si osvojily dovednosti, které jim umožní smysluplné využití informačních technologií, jiné než je pasivní konzumování zábavy nebo čas strávený na facebooku.

Budiměřická škola má v současné době k dispozici celkem 6 tabletů, z kterých 4 pořídila v rámci obdržené dotace z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a zbývající 2 zařízení zainvestoval obecní rozpočet. Jelikož se používání dotykových zařízení osvědčilo, škola ve spolupráci s obcí plánuje postupné dovybavení až do optimálního počtu 10 tabletů. Společně s investicí do nových stolních počítačů v roce 2013 placených z příspěvku obce, interaktivní  tabulí, datových projektorů (pro promítání z počítače popř. z tabletu na plátno) a LCD televize se nemusí budiměřická malotřídka v této oblasti před nikým stydět.

A s výukou pomocí moderních technologií nepřímo souvisí i další "nadstandard" poskytovaný ZŠ Budiměřice a tím je kroužek angličtiny vedený externím lektorem dosahujícím úrovně rodilého mluvčího. Výdaje spojené s jazykovou výukou nad rámec školních osnov hradí obecní rozpočet.

Cílem samosprávy obce je mít v Budiměřicích základní školu prvního stupně, která místním malým školákům nabídne klid a bezpečí venkovského prostředí, ale zároveň bude poskytovat kvalitativně srovnatelné vzdělání a zajistí tak bezproblémový přechod do druhostupňových škol.   

Patička stránky

Dnes je 5. říjen 2022
Svátek má Eliška

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Odpady - podzim 2022

08. říjen 2022 // Akce v obci

Dovolujeme si připomenout, že v sobotu 8. 10. od 8.00 do 11.00 hodin proběhne sběr odpadu v Budiměřicích u Svitáků a v Rašovicích na parkovišti proti Zobačovým. Zároveň provedou členové SDH i tradiční sběr železného šrotu. Opět bude možnost uložit přiměřeného množství eternitu u Svitáků.