Hlavní nabídka

Obsah stránky

Rekonstrukce pomníku padlých v Rašovicích

neděle, 06. prosinec 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Obec Budiměřice zaměřila své úsilí na další památné místo na svém uzemí. Po několika letech se nám podařilo získat dotační podporu na obnovu pomníku padlých v Rašovicích, což umožnilo spuštění jeho totální rekonstrukce.

Text // Marek Merhout


Pomník padlých rašovických občanů byl postavený v roce 1929 z příspěvků občanů Rašovic na základě návrhu Ing. Václava Jansty z Rašovic. Byl věnovaný 11 vojákům ve Velké válce, jejichž jména nese. Po téměř devadesáti letech, kdy na konstrukci z tzv. teraca (umělý kámen odlitý z cementu a drti z kamene) hlodal zub času, se obec začala zabývat problematikou jeho opravy.

Pomník na nedatované pohlednici


Odborný restaurátor nastínil dvě možné cesty – částečné vyspravení nebo zcela kompletní rekonstrukci spočívající v podstatě v postavení repliky pomníku. Vybrali jsme si variantu celkové rekonstrukce. Zejména proto, abychom se nemuseli k opravám po několika letech opět vracet, a také s vědomím, že existují dotační možnosti na obnovu válečných hrobů poskytovaných Ministerstvem obrany ČR. Za tímto účelem vznikl projekt rekonstrukce pomníku, na jehož financování jsme několik let za sebou žádali. Štěstěna se na nás usmála až v letošním roce. I když místo štěstí šlo spíše o urputilost a připravenost.

Neutěšený stav pomníku před rekonstrukcí


Bohužel zrovna rok 2020 nebyl z důvodu koronavirové krize jednoduchý. Z výběrového řízení dle původního zadání se nám nepodařilo vybrat zhotovitele rekonstrukce. Museli jsme přizpůsobit požadavek na materiál, kdy teraco bylo nahrazeno strzelinskou žulou, a bylo rovněž nutné navýšit rozpočet celé akce. Po této změně se nám v nově zadaném výběrovém řízení podařilo vybrat firmu, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o dílo. Zhotovitelem se stal pan Martin Holanec ze Slavětína nad Metují, jehož nabídka za cenu 580.000,- Kč byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Vzhledem ke zdržení nám vyšlo v ústrety i Ministerstvo obrany, které nám povolilo prodloužit realizaci až do září 2021. 
Vlastní rekonstrukce započala v říjnu, kdy za dozoru paní Mgr. Ludmily Maděrové z Národního památkového ústavu, došlo k odbornému odmontování a odvezení desky se jmény a fotkami vojáků. Dalšími kroky bylo kácení dřevin rostoucích na a okolo pomníku a jeho následná úplná likvidace. V současné době místo zeje prázdnotou a čeká se na příští rok, kdy by mělo dojít ke zbudování nových základů a osazení kopie pomníku – tentokrát ze žulového kamene. Rádi bychom ještě vlastními silami zbudovali mlatový chodníček vedoucí od silnice prostředkem habrového plotu směrem k pomníku.
Jak již bylo zmíněno, zhotovitelem dodávaná část bude stát 580.000,- Kč. Z rozpočtu jsme vyčlenili neodborné práce, které jsme si jako obec schopni vykonat sami pomocí našich zaměstnanců – ty byly původně ohodnoceny dodavatelem na více než 60 tis. Kč a jsou to peníze, které tímto způsobem uspoříme.  Více než 60 % nákladů pokryje získaná dotace (360.000,- Kč).

Stav rekonstrukce v prosinci 2020

Doufáme, že se dílo podaří a že v roce 2021 budeme moci u nového pomníku pietně oslavit podzimní události – ať již půjde o výročí vzniku Československa nebo Den veteránů. Po restaurování a nasvícení pomníku padlých v Budiměřicích a obnově zvoničky v Rašovicích to je již třetí památka, které věnujeme v posledních 5 letech naši péči. Myslíme si, že udržovat odkazy našich předků je důležité.

 

 

 

Patička stránky

Dnes je 15. červenec 2024
Svátek má Jindřich

Kalendář akcí // na červenec