Hlavní nabídka

Obsah stránky

Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva - 26.1.2021

úterý, 26. leden 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Dnes se od 19.00 v ZŠ Budiměřice uskutečnění první letošní veřejné jednání zastupitelstva. Všichni se zájmem o dění v obci jsou zváni. Prosím nezapomeňte doma roušky.

Text // Marek Merhout


Zastupitelé obce na svém dnešním zasedání konaném od 19.00 v budově ZŠ Budiměřice budou rozhodovat mimo jiné o následujících záležitostech z plánovaného programu: 

  • realizaci přeložky přívodu elektrického proudu do školy, kterou je nutné provést jako přípravu na případnou stavbu nové školní budovy
  • smlouvě se společností TEAM "D", s.r.o. o nájmu a následném prodeji části pozemku za bytovým domem v Budiměřicích
  • prodloužení termínu pro podání žádostí o veřejnou podporu - tzv. Grantové schéma 2021
  • darovací smlouvě na budiměřický hřbitov

Kromě dopředu naplánovaného programu bude navrženo zařadit nové body na projednání:

  • výběr zhotovitele zakázky na zbudování odstavné plochy v Budiměřicích u hřiště
  • projednání stížnosti občanů na způsob používání místní komunikace v Budiměřicích od benzínky směrem k hřišti
  • výsadbu stromů ve Šlotavě na "Plácku", podél silnice u mostu a na polní cestě směrem k Cihleně
  • úpravu studie na vytvoření parcel pro rodinné domy v Budiměřicích u "Skály"

I přes nepříznivou situaci a ztížené shromažďovací podmínky bych rád občany se zájmem o dění okolo nás pozval dnešní jednání.

Marek Merhout, starosta

 

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky

Dnes je 19. srpen 2022
Svátek má Ludvík

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní výlet s táborníky

24. srpen 2022 // Akce v okolí

Přidejte se k naší výpravě ve středu 24. 8. do archeoparku Všestary a zooparku Stěžery.