Hlavní nabídka

Obsah stránky

Poničené hráze na Mrlině

úterý, 15. září 2015 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Koho z občanů v posledních dnech zavedly kroky na hráz Mrliny v prostoru mezi Budiměřicemi a Rašovicemi, ten si zcela jistě povšimnul poničených korun hrází, do kterých jsou vyjeté místy opravdu velké koleje. Jelikož se nabízí vysvětlení, že k poškození došlo v souvislosti s odbagrováním sedimentu prováděného Povodím Labe, obrátil jsem se dne 14.9.2015 na ředitele závodu Hradec Králové pana Ing. Bohumila Pleskače otevřeným dopisem s žádostí o vysvětlení a zřízení nápravy. Text dopisu naleznete níže. Pravdou je, že nedošlo ke škodám na pozemcích obce, ale poničené hráze v nás všech vyvolávají neblahé vzpomínky na povodně roku 2013. Práce správců toku, kterou v rámci nápravy škod po povodni v posledních měsících odvádějí, si určitě vážíme, ale je vidět, že stačí jeden nezodpovědný dodavatel, aby byla dobrá pověst takto poničena. Případné odpovědi Povodí Labe dáme prostor na našich stránkách.
 
Marek Merhout, starosta
 
-----------------------------------------------------
 
"Vážený pane řediteli,
 
obracím se Vás s žádostí o vysvětlení příčin a zejména neprodlené sjednání nápravy stavu, který nastal během vaší akce "Mrlina -  Budiměřice obnova koryta a hrází ř. km 4.05 - 7.20".  V reakci na upozornění občanů jsem dne  9.9.2015 provedl místní šetření na části levé hráze mezi obcemi Budiměřice a Rašovice a zjistil jsem, že zřejmě v důsledku pojíždění nákladního automobilu naloženého odtěženým sedimentem po koruně hráze došlo k jejím poničení. Osobně jsem nebyl svědkem tohoto jednání, ale vycházím z tvrzení očitých svědků, kteří uváděli, že se jednalo o automobil značky Mercedes Benz světlé barvy odvážející sedimenty na meziskládku odtěženého materiálu. Z účasti na kontrolních dnech vaší organizace při minulých akcích  jsem pochopil, že pojezd těžké mechanizace nebo naložených vozidel po koruně hráze není povolen, právě aby nedošlo k takovému poškození.
 
Obracím se na Vás zejména jako předseda Povodňové komise obce Budiměřice, neboť podle našeho názoru je hráz v této chvíli natolik poškozena, že v případě nenadálé povodňové události  rozsahu jako např. v roce 2013 by zcela jistě nebyla schopna plnit svou ochrannou funkci. Pokud k vzniku škody došlo v rozporu se schváleným technologickým postupem, potom takové jednání je, podle mého názoru, na hranici obecného ohrožení.
 
Závěrem dopisu Vás žádám o stanovisko k této situaci a především potom o jasné a závazné prohlášení, v jakém termínu dojde k zjednání efektivní nápravy.
 
Prosím vezměte na vědomí, že tento dopis bude zveřejněn na webových stránkách obce a v příštím místním Zpravodaji, protože je reakcí na oprávněné obavy a rozhořčení občanů, v kterých stále přetrvává silná obava z hrůzných chvil, které jim přinesla řeka Mrlina v roce 2013. Stejný prostor samozřejmě dostane Vaše odpověď. Kopie dopisu bude rovněž zaslána na MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí.
 
S pozdravem,
 
Marel Merhout
starosta"

Patička stránky

Dnes je 2. srpen 2021
Svátek má Gustav

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Velkoobjemový odpad

06. srpen 2021 // Úřad informuje

Velkoobjemový odpad bude možné uložit v Budiměřicích u Svitáků v pátek 6.8.2021 od 16 do 18 hodin.