Hlavní nabídka

Obsah stránky

Ošetření památných dubů v Rašovicích

čtvrtek, 26. březen 2015 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Na rozhraní katastrů obcí Rašovice a Chleby můžeme nalézt 3 mohutné duby letní (Quercus robur), které byly v roce 1986 vyhlášeny skupinou památných stromů. V České republice se označení památný strom používá pro mimořádně významné stromy nebo jejich skupiny a na základě zákona požívá ochranu, kdy za jeho poškození hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč nebo dokonce trestní stíhání.

Rašovické památné stromy rostou v těsné blízkosti lokality Topůlka, nedaleko od pravobřežní hráze Mrliny. Současný stav stromů není zcela ideální - v minulých letech nebyly ošetřovány a tak došlo k zahuštění korun, u jednoho ze stromů se poškodila větev a prostor pod stromy zarostl náletovými dřevinami.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 29.1.2015 záměr provést odborné ošetření stromů v Rašovicích včetně vyčištění prostoru pod nimi, obnovy označení památných stromů a umístění lavičky. Smyslem není pouze zajištění ochrany přírodní památky, ale také vytvoření příjemného místa jako cíle procházek občanů a návštěvníků Rašovic. Odsouhlasený rozpočet je 60.000 Kč.

K dnešnímu dni je na ošetření vydáno kladné rozhodnutí MěÚ Nymburk. Jelikož existuje možnost získat na tento projekt dotační financování, obecní úřad připravil a podal žádost na Ministerstvo životního prostředí (Program péče o krajinu 2015). Realizace by měla proběhnout v letních měsících.

Na tomto místě se sluší poděkovat paní Trnkové z Malého Vestce, která se projektu věnuje v rámci její diplomové práce, a pánům Urbanovi a Samkovi, kteří nám pomáhali s projekty a žádostí o dotaci.

Marek Merhout, starosta  

 

 

Patička stránky

Dnes je 19. srpen 2022
Svátek má Ludvík

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní výlet s táborníky

24. srpen 2022 // Akce v okolí

Přidejte se k naší výpravě ve středu 24. 8. do archeoparku Všestary a zooparku Stěžery.