Hlavní nabídka

Obsah stránky

Opatření proti šíření nového koronaviru

středa, 11. březen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

S platnostní od dnešního dne přijal obecní úřad v Budiměřicích několik opatření s cílem snížení možností šíření nového koronaviru a ochrany zaměstnanců obce před ním.

Text // Marek Merhout


Vzhledem k neustále se zhoršující situaci spojené s šířením nového koronaviru v České republice, obecní úřad uvádí v platnost některá opatření s dopadem na naše občany. Nákaza se již objevila u lidí, kteří nikam necestovali, tzn. virus se již začal šířit komunitně mezi lidmi. Naše opatření si kladou za cíl především omezit, popřípadě zpomalit možné rozšíření koronaviru mezi občany naší obce. Rovněž míří na ochranu jejích pracovníků.

Omezení  přístupnosti obecního úřadu

Úřad zůstává v chodu v rámci běžných úředních hodin. Nicméně není přístupný pro veřejnost. Žádáme občany, aby se na nás obraceli telefonicky, emailem nebo písemně do poštovní schránky. Pracovníci úřadu budou reagovat odpovídajícím způsobem, dokumenty vám doručí zpět elektronicky, popřídě doručí do vaší poštovní schránky.

Provozovna služeb

Provozování kadeřnických, pedikúrních a masážních služeb zatím není omezeno. Prosíme pouze klienty, aby své objednávky zrušili, pokud by se necítili zdravotně dobře (teplota, kašel, dýchací potíže). V provozovně platí zvýšená hygienická opatření. Po každém klientovi je vše dezinfikováno, včetně klik dveří a sociálního zařízení.

Zrušení hromadných akcí

Z důvodu opatrnosti jsme se rozhodli zrušit následující hromadné akce, které se měly konat v nadcházejících týdnech:

  • Zájezd na jarní nákupy do Polska (peníze budou přihlášeným v plné výši vráceny)
  • Velikonoční tvoření
  • Noc s Andersenem
  • Ukliďme Česko

Je třeba si uvědomit, že vzhledem k dlouhé inkubační době a také tomu, že u některých nakažených jedinců může být nákaza přítomna prakticky bez příznakků, je skutečně nakažených lidí mnohem více, než uvádí aktuální statistiky. Nebezpečí zdravotních komplikací hrozí především starším občanům, a právě proto prosíme, aby rizika spojená s koronavirem nebyla zlehčována. Prosíme dodržujte ve zvýšené míře zásady osobní hygieny, zbytečně nevyhledávejte velká množství lidí okolo sebe a buďte opatrní ve styku s více ohroženými kategoriemi lidí (senioři, nemocní).

Věříme, že situace se stabilizuje a že v dohledné době komplikace vyvolané šířením koronaviru pominou. Pevné zdraví!

Marek Merhout, starosta obce

 

 

Patička stránky

Dnes je 19. srpen 2022
Svátek má Ludvík

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Letní výlet s táborníky

24. srpen 2022 // Akce v okolí

Přidejte se k naší výpravě ve středu 24. 8. do archeoparku Všestary a zooparku Stěžery.