Hlavní nabídka

Obsah stránky

Chodníky v Rašovicích na obzoru

pondělí, 14. září 2015 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Od poslední informace na téma výstavba nových chodníků v Rašovicích uplyne zítra přesně 5 měsíců. V polovině dubna jsme totiž podávali na Krajský úřad žádost o dotaci na spolufinancování jejich výstavby. Od té doby se mnoho věcí událo a velmi rád bych se s vámi o ně podělil.
Koncem května se zastupitelstvo obce obrátilo dopisem přímo na krajského hejtmana pana Ing. Miloše Peteru a radu kraje s prosbou o spolupráci při řešení dopravního rizika v Rašovicích zapříčiněného absencí chodníků. Argumentovali jsme tím, že se sice jedná o tranzitní krajskou silnici, ale že jako obec usilujeme o společné řešení ve spolupráci s krajem, čehož výrazem je námi navržený 40% podíl na spolufinancování v žádosti o dotaci. Bohužel náš dopis zůstal zatím bez odezvy.
Dne 27. července zastupitelstvo kraje rozhodlo na základě bodového hodnocení naší žádosti a celkového nedostatku financí v Fondu rozvoje obcí a měst o tom, že nám dotace nebude poskytnuta. To je bohužel fakt, s kterým se pouze můžeme smířit - dotace jsou samozřejmě nenárokové. S velkým zájmem však budeme sledovat, které důležitější a kvalitnější projekty v jiných obcích měly to štěstí a byly podpořeny.
Vybudování chodníků bylo však slibem nového zastupitelstva i bez získání dotací, a tak se v projektu pokračovalo i nadále. I když s určitou změnou plánu.
Zastupitelstvo totiž přistoupilo s velkou mírou zodpovědnosti k žádosti provozovatele obchodu v Rašovicích, společnosti Akumulátory -  Táborský s.r.o.,  o vybudování parkovacího zálivu naproti jeho provozovně. Dle původní projektové dokumentace se zde měl nacházet přechod pro chodce, a tak nebylo možné zde umístit prostor pro dočasné zastavení vozidel. Jelikož zachování obchodu v Rašovicích vnímáme jako věc velmi důležitou, ale zároveň jsme nechtěli odkládat začátek stavby chodníků kvůli úvahám nad změnou projektu, rozhodli jsme se rozdělit výstavbu na dvě etapy. Ta první, bez jakýchkoliv nejasností, by měla být uskutečněna ještě letos na podzim. Jde o úsek od začátku obce k autobusové zastávce. V tuto chvíli již proběhlo výběrové řízení, v kterém uspěla firma AVE Kolín s.r.o. s nabídkovou cenou 1.953.000 Kč. V nejbližších dnech bude s tímto dodavatelem uzavřena smlouva, na základě které bude mít povinnost stavbu dokončit nejpozději do 2 měsíců. Nechci tak říkajíc zakřiknout, ale  pevně věřím, že k letošnímu rozsvěcení vánočního stromu v Rašovicích půjdeme po novém chodníku. 
Pokud jde o 2. etapu, která bude řešit zbývající část Rašovic, tak se v průběhu podzimu pokusíme ve spolupráci s projektantem navrhnout řešení, které by vyhovovalo všem stranám, vyčíslit případné vícenáklady a zastupitelstvo pak rozhodne o tom, která varianta bude realizována. V každém případě bych byl rád, aby se na jaře zahájila výstavba i zbývajícího úseku.
 
Marek Merhout, starosta

Patička stránky

Dnes je 2. srpen 2021
Svátek má Gustav

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Velkoobjemový odpad

06. srpen 2021 // Úřad informuje

Velkoobjemový odpad bude možné uložit v Budiměřicích u Svitáků v pátek 6.8.2021 od 16 do 18 hodin.