Hlavní nabídka

Obsah stránky

Budiměřický hřbitov

středa, 06. prosinec 2017 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Mnohým z občanů dorazí v nejbližších dnech obálka z obecního úřadu s návrhem smlouvy na nájem hrobového místa pro léta 2018 až 2028. Prosíme, abyste jeden podepsaný výtisk vrátili zpět na úřad. 
 
Na další období jsme změnili způsob výpočtu ceny nájmu a služeb, aby spravedlivě odrážely skutečnou velikost hrobu. Pro lepší orientaci jsme veškeré hroby na jejich zadní straně označili kovovým štítkem s číslem, na které je odkazováno ve smlouvě. Bohužel se potýkáme s problémem, že poměrně hodně hrobů má neznámého nájemce nebo není za ně placený poplatek. Jejich seznam byl vyvěšen na elektronické úřední desce a na vývěsce na hřbitově. Majitelé mají čas do 10. 10. 2018 sjednat nápravu. Pokud se tak nestane, právo na užívání hrobového místa zanikne a obec bude moci v souladu se zákonem hrob fyzicky odstranit. Prosím prověřte si, zdali se to nedotýká i vás.
 
 
V souvislosti s tím bych se velmi rád zmínil o budiměřickém farním hřbitově v obecné rovině. Jeho stav je neutěšený a pomalu ztrácí na své důstojnosti místa posledního odpočinku. V průběhu posledních dvou let jsem se pokusil dvakrát oslovit Arcibiskupství pražské jako zástupce majitele hřbitova s návrhem na jeho převod do majetku obce. Dvakrát jsme byli odmítnuti. Je ironií, že církev se zaštiťuje rozhodnutím z roku 1956, kterým byla správa pohřebišť převedena na místní národní výbory. Obce jsou dle výkladu rozhodnutí povinny se o hřbitovy starat a zároveň nemají právo po církvi cokoliv požadovat. Pro základní orientaci si obec nechala zpracovat nabídku od odborné firmy zabývající se sanací zdiva na kompletní opravu hřbitovní zdi. Vyčíslená částka přesahuje 3 mil. korun. 
Jsme zatím na začátku cesty k důstojnějšímu hřbitovu, ale je zřejmé, že se nebude jednat o levnou záležitost. Nejde pouze o zdi, ale musíme se zajímat o vstupní bráně, cestě uprostřed hřbitova, obnově zeleně a obslužných zařízení. Otevřenou možností může být i rozšíření hřbitova o rozptylovou loučku nebo kolumbárium. A vše by bylo jednodušší, kdyby obec byla majitelem. Není tajemstvím, že v jiných diecézích k převodem hřbitovů na obce došlo.
 
Marek Merhout, starosta

Patička stránky

Dnes je 27. červenec 2021
Svátek má Věroslav

Kalendář akcí // na červenec

Nejbližší připravovaná akce

Pomrlinskej biják

31. červenec 2021 // Akce v obci

Pomrlinskej biják bude promítat film Cesta za králem trollů. Otevřeno od 19:00 hodin, promítání po setmění.