Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zápisky ze zasedání zastupitelstva (15.12.2020)

neděle, 28. prosinec 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

V polovině prosince se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce Budiměřice v tomto roce. Nejzásadnějším tématem bylo schvalování rozpočtu obce pro rok 2021 a změna výše poplatku za odpady.

Text // Marek Merhout


Večer 15. prosince jsme se jako zastupitelé sešli na svém posledním zasedání v roce 2020. Kvůli koronaviru se zasedání uskutečnilo ve škole, kde je možnost dodržet bezpečné odstupy.

Program jednání byl poměrně obsáhlý a jeho hlavním bodem bylo schvalování rozpočtu obce pro rok 2021. Zastupitelstvo se postupně věnovalo následujícím bodům:

  • Schválili jsme podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu křížků v Budiměřicích na hřbitově a v Rašovicích u zvoničky. Obec má zpracované projekty. Pokud bychom dotaci obdrželi, je možné začít s jejich opravou. Žádat budeme o 130 tis. Kč podpory.
  • Odsouhlasili jsme odměny za práci členům finančního a kontrolního výboru.
  • V rámci přípravy na možnou výstavbu nové budovy školy a/nebo školky zastupitelstvo podpořilo záměr demolice staré kolny na dvoře základní školy. Zároveň však zazněla méně optimistická informace, že vzhledem k nepřehledné situaci ve státním rozpočtu se šance na možný úspěch při zajištění financování těchto projektů bohužel snižuje. Nicméně – štěstí vždy přeje připraveným. Kolna bude zbořena během jarních prázdnin v režii obce.
  • Technické služby Nymburk nám pro rok 2021 oznámily zvýšení ceny za svoz odpadů o téměř 15%. Během roku 2020 došlo ke zvýšení i ostatních nákladů, které má obec s odpadovým hospodářstvím. V kombinaci s navýšením cen za svoz by tak v roce 2021 došlo ke ztrátě 340 tis. Kč. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k nepopulárnímu, ale nezbytnému rozhodnutí navýšení poplatku za odpady na 850 Kč za osobu. I přes takové zvýšení bude v příštím roce obec stále ztrácet v odpadovém hospodaření více než 200 tis. Kč. Bohužel vzhledem ke změně zákonů a pravidel v ČR se cena za likvidaci odpadů bude neustále a velmi prudce zvyšovat. Abychom zmírnili dopad navýšení poplatku pro některé spoluobčany, zavedli jsme možnost hradit poplatky ve dvou splátkách během roku.
  • Naší škole jsme schválili rozpočet na příští rok a rozpočtový výhled 2022-2023. Zřejmě největší změnou je, že obec bude platit žákům plavecký kurz. Doposud se tak nedělo a bylo nám to vyčteno při letošní kontrole České školní inspekce. Z obecní pokladny na plavání dětí půjde celkem 80 tis. Kč.
  • Nejdůležitějším bodem jednání byl rozpočet obce na rok 2021. Po některých úpravách jsme nakonec hlasovali o rozpočtu lišícím se od návrhu vyvěšeném na úřední desce, byly to ale změny veskrze pozitivní. Schválený rozpočet je nakonec přebytkový (tzn. plánované příjmy převyšují plánované výdaje) o +749 tis. Kč. Je důležité uvést, že výdaje zahrnují 3.518 tis. Kč mimořádných výdajů (většinou rozvojových projektů). Podstatným údajem je plánované běžné saldo rozpočtu – to je pro rok 2021 ve výši +3.908 tis. Kč. Bohužel toto číslo bylo před rokem 6.623 tis. Kč. Negativně se na propadu podílí zejména pokles příjmů obce z důvodu koronavirové krize a schvalovaného zrušení super hrubé mzdy pro zaměstnance. Kdo sleduje dění okolo státního rozpočtu, tak zřejmě zaznamenal sliby politiků výpad příjmů obcím kompenzovat. Z důvodu rozpočtové obezřetnosti s tím ale zatím budiměřický rozpočet nepočítá.
  • Velmi zajímavým bodem bylo schválení první verze zásobníku projektů strategického plánu obce. Zatím se jedná o velmi jednoduchý seznam záměrů, které bychom chtěli do roku 2030 uskutečnit. Zásobník bude do budoucna pravidelně zpřesňován, zejména pokud jde o předpokládané výdaje a časový harmonogram.
  • Právě jedním z takových projektů by mohla být oprava sportovního hřiště v Rašovicích. Proto jsme schválili podání žádosti o dotaci s tím, že při jejím získání by došlo k položení nového umělého povrchu, obnovy a rozšíření hrazení okolo plochy. Nově zrekonstruované hřiště by se mohlo používat na fotbal, nohejbal, volejbal, tenis nebo basketbal. Rozpočet projektu je 1.030 tis. Kč, dotace by byla 80%.
  • Úsměv na tváři všech zúčastněných vyvolal název bodu – schválení členství ve Svazu chovatelů ovcí a koz. Samozřejmě se tak stalo vzhledem k nově vzniklé pastvině v Budiměřicích.
  • Posledním bodem zařazeným na program dodatečně bylo rozhodnutí o likvidaci starého septiku za bytovkami v Budiměřicích. Po jeho podrobném prozkoumání se totiž zjistilo, že překáží nejen pro budoucí výstavbu místní komunikace, ale i zamýšlenému oplocení zadní části bytovky.

Patička stránky

Dnes je 19. září 2021
Svátek má Zita

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

SDH- mládež trénink

19. září 2021 // Hasiči

SDH- mládež trénink