Hlavní nabídka

Obsah stránky

Bezpečnostní dopravní inspekce

středa, 22. duben 2015 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Pavla Zavadilová


Zastupitelstvo obce koncem března odsouhlasilo zpracování bezpečnostní dopravní inspekce pro všechny části obce. Zakázkou bylo pověřeno Centrum dopravního výzkumu (CDV), v.v.i., jehož zřizovatelem je Ministerstvo dopravy (MD). Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Obec od zpracování inspekce očekává odborně provedenou identifikaci rizikových míst v dopravě a návrh řešení. Je samozřejmé, že některá rizika jsou zřejmá (zejména absence chodníků jak v Rašovicích, tak v Budiměřicích), ale pro další práci s odpovědnými instiucemi, které by nám měly s řešením pomoci, je odborný posudek významnou výhodou ne-li nezbytností. Výsledek inspekce rovněž zamýšlíme použít jako argument pro získání dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků v Rašovicích.

Pracovníci CDV prováděli inspekci na místě 14. dubna v odpoledních a večerních hodinách. K dnešnínu dni máme k dispozici výsledek pro Rašovice. Nejzávažnějším rizikem (tj. rizika s vysokou závažností) je absence chodníků v celé obci a nedostatečné rozhledové poměry na křižovatce silnic II/330 a III/33017 (od Chleb). Na celém úseku silnice bylo zjištěno celkem 8 rizik, z toho 2 rizika s nízkou závažností, 4 se střední závažností a 2 s vysokou závažností. Za střední rizika je považováno nedostatečné uspořádíní křižovatky na Chleby, nedostatečné výhledy z některý výjezdů nebo účelových komunikací, v některých místech nedostatečné odvodnění a nedostatečné osvětlení.

Patička stránky

Dnes je 19. září 2021
Svátek má Zita

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

SDH- mládež trénink

19. září 2021 // Hasiči

SDH- mládež trénink